WeertEnergie
Het bestuur van WeertEnergie.

Begin 2018 verrijst in Altweerterheide een zonnepark dat 1,4 hectare groot is en 5200 panelen telt. Voor het eerst wordt op grote schaal lokale, duurzame energie opgewekt. Voor alle inwoners en MKB-bedrijven in de gemeente Weert. Daar moet iedereen van kunnen profiteren. Daarom stelt WeertEnergie zonnepanelen beschikbaar voor iedereen die nu samen de stap naar een groene toekomst wil zetten.

Door Wesley Hegge

“Van een ZZP’er die maatschappelijk verantwoord ondernemen in zijn beleid heeft staan tot maakbedrijven. Maar natuurlijk ook particulieren. We zijn een coöperatie en zijn er dus voor iedereen.” Peter Gloudi, voorzitter van WeertEnergie, benadrukt het meerdere malen. De coöperatie werd in 2013 opgericht en telt inmiddels 102 enthousiaste leden.

De afgelopen jaren rolde de coöperatie activiteiten uit zoals een gezamenlijke inkoop van zonnepanelen en het verrichten van warmtescans. Daarbij wordt uitsluitend samengewerkt met lokale bedrijven. WeertEnergie levert ook eigen duurzaam opgewekte energie tegen concurrerende prijzen. Die energie was tot voor kort afkomstig van een windmolen in Neer. “Onze missie is een duurzame samenleving. Dat willen we doen onafhankelijk van grote energiemaatschappijen, betrokken bij de eigen leefomgeving en kleinschalig.”

WeertEnergie
Inmiddels is er voor ruim 300.000 euro aan intenties tot de aankoop van certificaten opgehaald bij leden
(particulieren en bedrijven). Dat is voldoende voor het starten met de bouw van het park.

Bouw zonnepark
Om deze onafhankelijkheid te realiseren, gaat WeertEnergie in samenwerking met een aantal partners investeren in een zonnepark in Altweerterheide. “Er is veel animo voor de plannen. Inmiddels is er voor ruim 300.000 euro aan intenties tot de aankoop van certificaten opgehaald bij leden (particulieren en bedrijven). Dat is voldoende voor het starten met de bouw van het park. Maar we zijn op zoek naar nog meer investeerders.” De bedoeling is namelijk om de volledige kosten voor de bouw te dekken uit de verkoop van certificaten. Peter Ramaekers, secretaris, legt uit: “We hadden ook zelf een zonnepark kunnen opzetten met subsidie. Om de energie vervolgens te verkopen. Maar dat is juist niet de bedoeling. We willen dat iedereen moet kunnen investeren en profiteren van de winst.”

Je kunt direct investeren via certificaten die een verwacht rendement van tenminste 4% opleveren, maar je kunt ook voor een bedrag van 1.990 euro panelen voor je laten werken. “Daar krijg je een heleboel voor terug”, legt Peter Gloudi uit. “De komende vijftien jaar hoef je over 1000 kWh geen energiebelasting te betalen en krijg je de stroom voor niets. Ongeacht je energieleverancier. Ook ben je gratis lid van de coöperatie en kun je meebeslissen over hoe de energie gebruikt wordt en welke winstuitkeringen er gelden.”

Je kunt direct investeren via certificaten die een verwacht rendement van tenminste 4% opleveren, maar je kunt ook
voor een bedrag van 1.990 euro panelen voor je laten werken.

Groene energie afnemen
Naast investeren is het ook mogelijk om alle groene energie die lokaal wordt opgewekt rechtstreeks af te nemen. Hiervoor is WeertEnergie lid geworden van de Duurzame Energie Unie, de meest duurzame energieleverancier van Nederland. Dit draagt bij aan een gemeenschap die zelf voorziet in zijn eigen energiebehoefte en zo blijft het geld in de lokale economie. Het zonnepark wordt zo mogelijk aangelegd in combinatie met een batterijunit voor opslag. De investering daarvan staat echter los van het zonnepark, omdat nog onderzocht wordt of daar subsidie voor verkregen kan worden. In combinatie met de batterij-unit levert het park nog meer rendement op, waarmee ook in andere projecten kan worden geïnvesteerd.

De gemeente Weert is een belangrijke partner van WeertEnergie en momenteel bezig het bestemmingsplan te wijzigen om het initiatief mogelijk te maken. Peter Ramaekers: “Het wordt gebouwd naast de voetbalvelden. De inwoners van Altweerterheide juichen het initiatief toe. Logisch ook, want iedereen is voorstander van lokaal opgewekte duurzame energie.”

www.weertenergie.nl