Parkmanagement Land van Weert & Cranendonck (PM) introduceert een businessplan 3.0 met een hoger ambitieniveau. Het omvormen van bedrijvenverenigingen naar een BIZ vormt daarbij een belangrijk onderdeel. In gezamenlijkheid verbeteren, faciliteren en professionaliseren zijn de terugkerende termen.

Sinds de oprichting in 2008 is de stichting Parkmanagement met beperkte middelen en inzet van vrijwilligers actief om de kwaliteit en duurzaamheid van de bedrijventerreinen in stand te houden en te verbeteren. Diverse collectieve projecten zijn gerealiseerd, onder andere op het vlak van beveiliging, aanleg van glasvezel en inkoop. Om continuïteit te borgen en de samenwerking minder vrijblijvend te maken is een professionaliseringsslag nodig. Die ambities staan in het businessplan 3.0.    

Beroep op ondernemers
De stichting doet allereerst een beroep op de ondernemers. Geert van den Boomen, voorzitter PM: “Het is het plan van het bestuur en de zes aangesloten bedrijvenverenigingen om te transformeren naar Bedrijveninvesteringszones (BIZ’en). Hiermee worden alle bedrijven en ondernemers betrokken bij het vestigingsklimaat en de faciliteiten op de terreinen. De huidige verenigingen hebben leden op basis van vrijwilligheid.” Pierre Heuts, senior adviseur economie van de gemeente Weert, vult aan: “Een BIZ houdt in dat er dan geen zogeheten free riders meer zijn. Alle gevestigde bedrijven gaan een financiële bijdrage leveren. Naast meer financiële armslag is de bedoeling om een sterker draagvlak te creëren. Een goed vestigingsklimaat met een prima infrastructuur is waardevol voor ondernemers en voor eigenaren van vastgoed op de bedrijventerreinen. Het geeft de terreinen een upgrade.”    

Grote stap voorwaarts
Geert: “Transformatie naar BIZ’en is een essentieel onderdeel van het nieuwe businessplan. Parkmanagement maakt zich nu al op vele fronten verdienstelijk voor zowel ondernemers alsook naar de gemeente.” Het Businessplan Parkmanagement 3.0 staat voor een grote stap voorwaarts waarbij, naast de bijdrage van de ondernemers, ook een bijdrage van de gemeente Weert reëel is. Deze constructie is vergelijkbaar met hoe de gemeente momenteel Centrummanagement co-financiert. Geert legt uit: “Veiligheid, faciliteren, revitaliseren, organiseren zijn aandachtsgebieden bij Parkmanagement maar ook duurzaamheid, collectieve inkoop en sinds kort staat ook arbeidsbemiddeling op de agenda. De actuele vraag naar arbeidskrachten is sterk toegenomen, veel bedrijven kampen met een tekort aan personeel.” Pierre: “Tegen de achtergrond van een steeds krapper wordende arbeidsmarkt, vergrijzing en mismatch in vraag en aanbod zien wij ook een rol voor Parkmanagement weggelegd om vanuit de vraagzijde de behoefte aan arbeidskrachten inzichtelijk te maken. Ook dit element is meegenomen in het businessplan.”