Wethouder Frans van Eersel

Gisteravond twitterde Wethouder Van Eersel: ‘Yesss! Na jaren lobbyen en hard werken achter de schermen. Trein Weert Antwerpen op de agenda.’

In een communiqué van de rijksoverheid staat het volgende: De ministers Schultz en Weyts stelden dat Nederland en Vlaanderen goed samenwerken ten aanzien van de verbetering van het grensoverschrijdend vervoer. Per spoor is de elektrificatie van de spoorlijn Mol/Neerpelt – Weert een Vlaamse spoorprioriteit in het kader van de opmaak van het nieuw meerjareninvesteringsplan 2016-2020. Nederland zal een beroep doen op Europese fondsen om de spoorlijn op zijn grondgebied te elektrificeren ondersteunen.

Later op de avond meldden diverse media (Via ANP) dat ook het goederenvervoer over de IJzeren Rijn terug op agenda staat! Een eerste reactie van Wethouder Van Eersel via twitter: ‘Ter attentie van goederenvervoer blijft standpunt nee, tenzij onder Weert door middels tunnel’.

ANP – ‘Voor de goederenspoorlijn van Antwerpen naar het Ruhrgebied via Weert en Roermond gloort weer licht. Als medio volgend jaar duidelijk is welke tracés haalbaar zijn, volgt politiek overleg tussen Vlaanderen, Nederland en andere betrokkenen. Minister Melanie Schultz (Infrastructuur) en haar Vlaamse ambtgenoot Ben Weyts spraken dat maandag af op de derde Nederlands-Vlaamse top in Gent. De zuiderburen willen al jaren dat de spoorlijn nieuw leven wordt ingeblazen’.

Ontbrekende internationale treinaansluitingen
Ontbrekende internationale treinaansluitingen

Grensoverschrijdende goederenvervoer moet milieuvriendelijker
De beide bewindslieden zijn het erover eens dat het grensoverschrijdende goederenvervoer milieuvriendelijker moet. Ze willen die vergroening onder andere bereiken door meer lange zware vrachtwagens (ecocombi’s) in te zetten. Weyts beloofde Schultz verder haar op de hoogte te houden over de Belgische tol voor vrachtwagens en plannen voor een kilometerheffing voor personenauto’s.

Kilometerheffing zorgt voor sluiproutes
Schultz sprak haar zorgen uit over vrachtverkeer dat wegens de kilometerheffing sluiproutes neemt in het Nederlandse grensgebied, om korter door België te hoeven rijden. Nederland doet hier onderzoek naar en Schultz vroeg haar collega hiervoor gegevens te delen. Weyts zei dat ook Vlaanderen de effecten van de heffing bekijkt en zegde toe de gevraagde informatie te delen. Die is naar verwachting in het voorjaar beschikbaar.