Beeld: LVW

Tijdens de algemene ledenvergadering op 16 juni 2022 is Ron Coenen (directeur/eigenaar TRIAS) benoemd tot voorzitter van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV). Met zijn benoeming kiest de LWV voor de jongste voorzitter in haar meer dan 100-jarige bestaan. Coenen neemt de voorzittershamer over van Giel Braun, die na vier jaar voorzitterschap stopt. 

De nieuwe voorzitter kijkt ernaar uit om de door zijn voorganger ingezette koers verder vorm te geven. “We staan voor spannende tijden als ondernemers. De arbeidsmarktproblematiek, de energiecrisis en oorlog in Oekraïne zorgen voor onzekere tijden voor onze leden. Uitdagingen die ik graag oppak samen met de staf en de leden van de LWV.  Innovatief en inclusief ondernemerschap gaan een grote rol spelen om toekomstbestendig te kunnen blijven ondernemen.”

Volgens Coenen bevordert de LWV innovatief ondernemerschap op weg naar een duurzame en inclusieve samenleving. “We versterken, vertegenwoordigen en verbinden ondernemers in Limburg. Via deze drie kerntaken willen we bijdragen aan een gezond en optimaal ondernemersklimaat in Limburg.”