De nieuwe wethouders van de gemeente Weert zijn vorige week voorgesteld. Op donderdag 2 juni heeft de raad hen officieel beëdigd. Tijdens de eerste collegevergadering van dit nieuwe college zijn de portefeuilles verdeeld en vastgesteld.

De partijen Weert Lokaal, VVD en D66 ondertekenden vorige week het coalitieprogramma ‘Samen Doen: Eerlijk, Sociaal en Ambitieus’. De drie coalitiepartijen bouwen met dit programma verder op het fundament dat de afgelopen jaren is neergezet en kijken vooruit naar ontwikkelkansen voor Weert. De strategische visie ‘Verwonder je in de groene thuishaven Weert’ heeft een stip op de horizon gezet. De vijf waarden van deze visie krijgen in het programma inhoud, in goede balans met elkaar.

Bij de verdeling van de portefeuilles is rekening gehouden met de ambities, interesses en achtergrond van de vijf wethouders. De portefeuilleverdeling is als volgt:

Burgemeester Raymond Vlecken:

Openbare Orde & Veiligheid, Integriteit, Personeel & Organisatie, Vergunningen, toezicht & handhaving (m.u.v. Wabo), Internationale & regionale samenwerking, ICT, Facilitaire zaken, Dienstverlening / Overheidscommunicatie, Kiezers participatie.

Wethouder Martijn van den Heuvel (Weert Lokaal):

Arbeid & Inkomen, Economie, Sport, Recreatie en Toerisme, Regionale samenwerking, Strategische Visie

Eerste loco-burgemeester

Wethouder Wendy van Eijk (VVD):

Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Gebiedsontwikkeling, Vergunningen, toezicht & handhaving (Wabo), Bedrijventerreinen, Landbouw & Natuur, Financiën, Omgevingsvisie

Tweede loco-burgemeester

Wethouder Suzanne Winters (Weert Lokaal):

Binnenstad, Cultuur, Strategische marketing en communicatie, Groen Blauwe agenda (openbaar gebied)

Derde loco-burgemeester

Wethouder Lizbeth Steinbach (D66):

Duurzaamheid en Energie, Mobiliteit, Vastgoed, Onderwijs, Leefbaarheid & Participatie,
Vierde loco-burgemeester

Wethouder Michèle Ferrière (Weert Lokaal):

Zorg, Volksgezondheid, Welzijn, Diversiteit

Vijfde loco-burgemeester


Een meer uitgebreide portefeuilleverdeling staat binnenkort op www.weert.nl.