WEERT – Op donderdag 14 april 2022 heeft de informateur, de heer Hubert Mackus, zijn eindadvies aan de gemeenteraad uitgebracht over het vormen van een coalitie voor het nieuwe gemeentebestuur van Weert. DUS Weert, grote winnaar bij de verkiezingen en tweede partij in Weert, valt buiten de boot.

Op basis van de gehouden gesprekken adviseert informateur Hubert Mackus om een coalitie te formeren die bestaat uit drie partijen, namelijk Weert Lokaal, VVD en D66. Deze coalitie kan rekenen op 19 van de 31 raadszetels.

Uit de met alle partijen gehouden gesprekken is gebleken dat er op hoofdlijnen consensus bestaat over de belangrijkste onderwerpen die in de komende raadsperiode aan de orde komen. De informateur adviseert om een coalitieakkoord op te stellen waarin deze relevante thema’s worden opgenomen.

Op basis van drie gesprekken die hebben plaatsgevonden, namelijk
tussen Weert Lokaal en DUS Weert, tussen Weert Lokaal en de VVD en tussen de
informateur en Weert Lokaal, is het volgende gebleken:

 • Er bestaat oud zeer tussen Weert Lokaal en DUS Weert. De verhoudingen in de
  afgelopen jaren zijn stroef geweest tussen partijen. Daarover is uitvoerig en goed
  gesproken. Dit gesprek wordt gezien als een goede start voor de nieuwe
  raadsperiode. Weert Lokaal ziet echter op dit moment onvoldoende basis voor een
  vruchtbare en stabiele samenwerking met DUS Weert in de coalitie.
 • Weert Lokaal heeft een voorkeur voor samenwerking met de VVD vanwege de
  continuïteit van bestuur, een deskundige bestuurder en het beschikken over een
  landelijk netwerk.

Gezien de uitslag van de verkiezingen bestaat er een voorkeur voor een college bestaande
uit drie partijen. Omdat Weert Lokaal en VVD samen een meerderheid vormen is hen
geadviseerd om gezamenlijk achtereenvolgens de vervolggesprekken te voeren met CDA
en met D66. Op inhoud zou met beide partijen samengewerkt kunnen worden. Op basis
van deze gesprekken is echter ook gebleken dat de verhoudingen in de coalitie in de
raadsperiode 2018-2022 als moeizaam zijn ervaren. De coalitiepartijen voelden zich in de
raad onvoldoende gesteund. Op basis van beide gesprekken zien Weert Lokaal en VVD
daarom een betere basis voor een vruchtbare samenwerking in coalitieverband met D66
dan met CDA.

Ook doet de informateur in zijn eindadvies enkele algemene aanbevelingen aan de partijen die gaan formeren en aan de gemeenteraad. Er moet worden gewerkt aan de onderlinge verhoudingen. Maar ook de verbinding in de raad, en tussen raad en college moet worden versterkt.

Alle partijen hebben de intentie uitgesproken om te werken aan het verhogen van het opkomstpercentage bij de verkiezingen. De informateur doet enkele handreikingen om te werken aan herstel van vertrouwen van de inwoners in de lokale politiek.

Verder brengt de informateur enkele adviezen uit om te komen tot efficiëntere vergaderingen. Het eindrapport is te lezen via gemeenteraad.weert.nl.