Monique Princen. Fotografie: Irene van Wel

Monique Princen nam in november afscheid als voorzitter van MKB-Limburg. Als waardering voor haar inspanningen en verdiensten werd ze benoemd tot ere-ambassadeur van de provincie Limburg. De periode van haar voorzitterschap kenmerkte zich door samenwerking met andere ondernemersverenigingen om de belangen van het Limburgse midden- en kleinbedrijf optimaal te kunnen behartigen, zowel in crisissituaties als bij langlopende uitdagingen. Nu Martijn van Helvert haar functie heeft overgenomen, gaat de Weerter onderneemster zich weer volledig op het familiebedrijf Tal Techniek richten.

Door Wesley Hegge

De afscheidsreceptie was gepland en geregeld. Tijdens de algemene ledenvergadering in het vernieuwde Van der Valk-hotel in Venlo zou Monique Princen haar periode als voorzitter van MKB-Limburg feestelijk afsluiten. Door de aangescherpte coronamaatregelen kon dit geen doorgang vinden. Toch is haar afscheid allerminst zomaar voorbijgegaan.

Waardering
‘Integendeel’, zegt ze. ‘Samen met mijn man Peter werd ik uitgenodigd door gedeputeerde Stephan Satijn (Economie). Peter zat in het complot; ik dacht dat we gingen lunchen en ik was dan ook compleet verrast toen ik werd benoemd tot ere-ambassadeur van de provincie Limburg. Dat is erg bijzonder, iets om trots op te zijn.’

Het ere-ambassadeurschap is een exclusieve onderscheiding en wordt toegekend aan personen die zich langdurig en verdienstelijk hebben ingezet als ambassadeur op een specifiek maatschappelijk gebied voor Limburg. Het erepredicaat werd eerder toegekend aan de wielercoryfeeën Jan Janssen, Jan Krekels en Joop Zoetemelk, aan zangduo Thei Sturme en Marij Verhaag (Thei & Marij), aan zanger en presentator Frans Croonenberg en aan de voorzitter van het Limburgs Schutterij Museum in Steyl, Henk Vossen.


Monique Princen wordt door gedeputeerde Stephan Satijn benoemd tot ere-ambassadeur van de provincie Limburg. Vanwege een blessure zit ze tijdelijk in een rolstoel.

De eervolle benoeming zegt alles over haar inzet voor de 1300 leden tellende ondernemersvereniging die in 1913 werd opgericht. Bij haar familiebedrijf Tal Techniek in Weert blikt ze terug op mooie, maar drukke jaren. ‘Je bent er eigenlijk altijd mee bezig. Zeker de afgelopen twee jaar waren door onder meer corona en de watersnoodramp ontzettend druk. Nu ik afscheid heb genomen, kan ik weer meer tijd besteden aan het werken op de zaak.’

Princen was van november 2015 tot en met november 2021 voorzitter. Eerder begon ze al als voorzitter van de regionale afdeling Weerterland, die later opging in de afdeling Midden- Limburg. ‘Het bestuur koos ervoor de lokale afdelingen terug te brengen tot drie bovenregionale afdelingen. Dit was geen gemakkelijk proces, men vreesde door de schaalvergroting de binding met de regio te verliezen. Achteraf is het een goede keuze geweest. Het wordt gewaardeerd. Je moet als ondernemer verder durven kijken dan je eigen gemeente. We zijn ook naar een gezamenlijke businessclub overgestapt, waardoor bijeenkomsten voortaan door de hele provincie plaatsvinden. Zo ontmoeten ondernemers uit de hele provincie elkaar.’

Crisissituatie
Terugkijkend blijven haar met name de afgelopen twee jaar bij, die getekend werden door de coronacrisis en de watersnoodramp in Limburg. ‘Tijdens de coronacrisis hebben we een platform in het leven geroepen met alle informatie over het virus en de regels. Dankzij onze waardevolle contacten en het lobbywerk van de afgelopen jaren heeft MKB-Limburg veel invloed in Den Haag. Zodoende heb ik de verhalen van getroffen ondernemers in Limburg goed onder de aandacht kunnen brengen bij de politiek.’

Omgekeerd gebeurde het bij de watersnoodramp in Limburg dat de dag na de overstromingen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat contact opnam. ‘Ze vroegen of ik voor hen de situatie in de gaten kon houden en of de verzekeraars hun werk deden. Toen bleek al snel dat er een rampenfonds moest komen. Dat fonds functioneert vrij goed, maar we zijn er nog niet. MKB-Limburg is nog volop in onderhandeling over het vergoeden van omzetschade en maakt zich hard de gemiste inkomsten voor een zo groot mogelijk deel gecompenseerd te krijgen.’

Het zijn de crisissituaties die haar het meest bijblijven. ‘De persoonlijke verhalen van ondernemers raken me. Ondernemers die te maken hebben gekregen met flinke waterschade, veel privégeld in de zaak hebben gestoken en dat nu vanwege de aangescherpte coronamaatregelen niet terug kunnen verdienen. Het is zo heftig: je ziet de overvolle ziekenhuizen in het nieuws, maar ook de ondernemers die worstelen.’

Samen met haar partner Peter.

Samenwerken
Toen Princen met haar functie begon, besloot ze maximaal in te zetten op samenwerking. ‘Samen met de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) hebben we veel voor elkaar gekregen. Dat doen we onder de noemer Ondernemend Limburg. Toen ik net voorzitter was, zorgden hagelbuien voor een flinke schade bij ondernemers en hebben we als Ondernemend Limburg de belangen behartigd voor de getroffen ondernemers. Je merkt dat je dankzij de grotere omvang nog sterker staat.’

Met Ondernemend Limburg is ook ingezet op het realiseren van glasvezel in de buitengebieden van Limburg. ‘In Limburg waren er veel plekken verstoken van glasvezel. Dankzij onze aandacht hiervoor is daar verandering in gebracht. Overigens is de samenwerking breder: ook met onderwijsorganisaties, LIOF, Economische Samenwerking Zuid-Limburg, Crossroads Noord-Limburg en Keyport Midden-Limburg werken we intensief samen.’

Toekomst
Tijdens het begin van de coronacrisis merkte MKB-Limburg dat vooral veel jongere ondernemers gebruikmaakten van het online platform met informatie. ‘De nieuwe generatie haalt veel informatie online op. Dat heeft ons doen besluiten om met een denktank aan de slag te gaan om te onderzoeken hoe MKB-Limburg toekomstbestendig kan worden en de jonge ondernemers kan bereiken. Ik vind dat hier ook een nieuwe voorzitter bij hoort. Met Martijn van Helvert is het voorzitterschap in goede handen.’

Er blijft hoe dan ook een grote rol weggelegd voor MKB-Limburg binnen de maatschappij. ‘Bij crisissituaties, maar ook bij blijvende thema’s zoals de krapte op de arbeidsmarkt, worden wij als werkgeversorganisatie uitgenodigd door onder meer gedeputeerden en wethouders om te komen praten over het beleid. Ze kunnen simpelweg niet met tientallen branches in gesprek gaan. Wij overleggen vervolgens met de brancheverenigingen.’

Familiebedrijf
Princen kijkt met tevredenheid terug op het tot stand brengen van het project Trots op Familiebedrijven (TOF) door MKB-Limburg, Maastricht University, Zuyd Hogeschool en investeringen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie Limburg. ‘Zo’n 80% van de economie in Limburg draait op het mkb en 70 tot 80% daarvan is een familiebedrijf. Deze bedrijven zijn voor onze provincie, de economie en onze samenleving enorm belangrijk. Zo zouden veel verenigingen het zonder hun sponsoring erg lastig hebben.’

De rode draad binnen het project zijn de thema’s groeistrategie, innovatie en opvolging. ‘De jonge generatie vindt het vaak ontzettend spannend om te starten in het familiebedrijf. Er zijn bedrijven die de nieuwe generatie alle ruimte bieden, maar er blijft ook innovatiekracht achter omdat de oudere generatie die vaak ook afremt. Met het project willen we bedrijven waarbij opvolging speelt handvatten bieden.’

Zelf gaat ze binnenkort ook deelnemen. ‘Peter is het bedrijf 35 jaar geleden gestart. Het bedrijf heeft een mooie groei doorgemaakt. Onze zoon werkt al binnen het bedrijf en is de beoogde opvolger. We willen hem de ruimte geven om te innoveren. Veel van onze medewerkers werken hier al tientallen jaren. Daar zijn we trots op, maar het betekent ook dat velen van hen op leeftijd zijn en we dus moeten zorgen voor nieuwe medewerkers. Een uitdaging waar ik bij kan helpen nu ik meer tijd heb.’