WEERT – Ieder jaar roept het college van burgemeester en wethouders de Weertenaar van het jaar uit. Dit jaar heeft het college gekozen voor Monique Princen – Stultiens. Burgemeester Vlecken heeft haar vanochtend samen met wethouder Van den Heuvel thuis verrast met deze mededeling en een grote bos bloemen.

De gemeente Weert roept sinds 2013 een Weertenaar van het jaar uit. Vorig jaar viel deze eer aan alle medewerkers uit de zorg. Burgemeester Vlecken heeft toen een afvaardiging van de zorgmedewerkers in het zonnetje gezet. Verder zijn al ooit Weertenaar van het jaar geworden:

2013    Jo Beljaars – Stichting OLS 2013
2014    Sonja Blok – Centrummanagement
2015    Jan Muters – Waarnemend Postcommandant brandweer Weert
2016    Mathilde Dominikowski – Voor haar inzet rondom vluchtelingen van het AZC Weert
2017    Peter Verkennis – Voor zijn jarenlange inzet bij Bospop en het daarmee op de kaart zetten van Weert
2018    Zusters Birgittinessen – Voor hun hulp aan vluchtelingen
2019    Jan Leenders – Voor zijn inzet onder andere als stadsgids, Malawi, muziek, presentator, Weert600
2020    Alle zorgmedewerkers
2021    Monique Princen – Stultiens

Weertenaar van het jaar
Normaal wordt de Weertenaar van het jaar uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Weert. Vanwege het coronavirus kan deze nieuwjaarsreceptie voor de tweede keer niet doorgaan. Het college van burgemeester en wethouder vindt het wel belangrijk om deze traditie voort te zetten. Daarom zochten burgemeester Raymond Vlecken en wethouder Martijn van den Heuvel haar vanochtend onaangekondigd thuis op.

Monique Princen is Weertenaar van het jaar geworden vanwege haar jarenlange inzet voor de Weerter en Limburgse ondernemers. Zo heeft ze zich vanuit haar rol als voorzitter bij de regiegroep arbeidsmarktagenda Weert het afgelopen jaar hard gemaakt voor de belangen van de lokale ondernemers tijdens de lockdown en de COVID19-pandemie. Uit alle gesprekken die ze heeft gevoerd met lokale ondernemers heeft ze veel informatie gehaald. Deze input heeft ze ook gebruikt om het geluid te laten horen bij de Rijksoverheid. Door ondernemers is haar steun, bijvoorbeeld ook door het opzetten van een telefonische hulplijn, als enorm waardevol ervaren. Recent heeft Monique afscheid genomen van haar voorzitterschap en haar bestuursfunctie. Het college wil haar graag bedanken omdat ze jarenlang het geluid van de Limburgse, en dus ook de Weerter ondernemers, heeft laten doorklinken tot in Den Haag.

Daarnaast is Monique Princen lid van de Raad van Toezicht van het Sint Jans Gasthuis in Weert en lid van de Crossmoor Charity Cup, een organisatie die zich inzet om geld in te zamelen voor goede doelen.