Roel Versleijen, vorst van Jocus

Vastelaovend is belangrijk voor Venlo: het volksfeest zit in de harten van de inwoners. Het doet dan ook pijn dat het seizoen wederom niet als vanouds kan doorgaan in het stedje van lol en plezeer. Vorst Roel Versleijen van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus spreekt zijn waardering uit voor de honderden bedrijven en particulieren die ondanks de situatie de stadsvereniging blijven steunen met giften.

Door Wesley Hegge

De Jocushaan heeft een prominente plek op de Keulse Poort. Of de haan dit seizoen gaat kraaien is echter nog maar de vraag. ‘Uiteraard willen we activiteiten organiseren, maar alleen als deze op een verantwoorde en Jocus-waardige manier doorgang kunnen vinden’, zegt vorst Roel Versleijen van Jocus.

Onzekere tijden
De Groeëte Prônkzitting en Elf van Elf, evenementen die beide in november waren gepland, werden afgelast. Over het al dan niet doorgaan van activiteiten die de komende tijd volgen, kan Versleijen nog niets zeggen. ‘We moeten net zoals iedereen de maatregelen afwachten. Het zijn onzekere tijden.’

Jocus is de oudste nog bestaande vastelaovesvereniging van Nederland en werd opgericht in 1842. ‘Dat was ook een onzekere tijd. Begin negentiende eeuw had de stad namelijk een moeilijke tijd achter de rug als gevolg van de belegering door de Belgen. Het was kommer en kwel, er werd gesproken over de zichtbaar kwijnende staat waarin Venlo verkeerde. Om weer wat plezier terug te brengen, richtten de notabelen van de stad Sociëteit Jocus Venlo op. De oprichters wilden in navolging van de Duitse stad Keulen het Rijnlandse carnaval organiseren.’

Lange tijd bleef het een feest voor de notabelen. ‘De kentering kwam vlak voor de Tweede Wereldoorlog, toen nam de middenstand het stokje over en werd het een breed gedragen volksfeest. De Tweede Wereldoorlog bracht opnieuw moeilijke tijden. Venlo behoorde tot de zwaarst getroffen steden van het land. Het gemeentebestuur vroeg Jocus, inmiddels omgedoopt tot Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus, om de bevrijdingsfeesten te organiseren. De rode draad: we zijn er in onzekere tijden om positiviteit te brengen. Veel mensen ervaren ook nu verdriet doordat ze dierbaren hebben verloren aan de gevolgen van corona en menig bedrijf heeft het moeilijk.’

Bedrijfsmodel
Corona heeft ook gevolgen voor Jocus. ‘We hebben een exploitatie van ongeveer een half miljoen euro. Onze inkomsten komen met name van sponsors en de opbrengsten van evenementen. We hebben geen groot eigen vermogen. Ons kapitaal bestaat, naast onze hardwerkende en betrokken vrijwilligers, uit het enorm brede draagvlak in de Venlose gemeenschap. Het gaat om de gunfactor die we als stadsvereniging door de jaren heen hebben opgebouwd.’

Versleijen is de bedrijven en inwoners dan ook buitengewoon dankbaar voor de steun die de vereniging heeft mogen ontvangen. ‘We hebben zo’n driehonderd bedrijven, organisaties en particuliere sponsors. Het is ook mooi om te zien dat bedrijven die hun oorsprong buiten Venlo hebben en zich hier hebben gevestigd ook in toenemende mate doneren. Het is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen om de volkscultuur in stand te houden voor je medewerkers.’

Voorlopig is hij zeer tevreden over de opstelling van de sponsors in tijden dat er weinig georganiseerd kan worden. ‘Er is nauwelijks sprake geweest van een terugloop van sponsoring. Het is prettig om te merken dat zovelen de vastelaovend een warm hart toedragen en ons financieel ondersteunen. We hopen dat iedereen daarmee doorgaat.’

Vorst Roel Versleijen van Jocus en SLV-president Bart Maes

Jocus is aangesloten bij de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge (SLV). De SLV heeft als doelstelling het in stand houden en bevorderen van de vastelaovend als een uiting van levende volkscultuur en folklore in Limburg. Vastelaovend is een belangrijk onderdeel van het Limburgs dynamisch immaterieel erfgoed: liedjes, verhalen, dialecten, rituelen, gebruiken en tradities. Bij de SLV zijn de zeventien grootste en oudste stadsvastelaovesverenigingen van Limburg aangesloten.