Grondprijzen 2015

BUDEL – Vanaf 1 februari 2022 gaat de gemeente Cranendonck landbouwgrond verpachten volgens de recent vastgestelde nota: ‘Duurzame geliberaliseerde pacht 2022’. Inschrijving is op basis van het hoogst ingeschreven gecombineerde bod per hectare. Dit bestaat uit een bod in euro’s vermeerderd met een fictieve waarde voor te nemen duurzaamheidsmaatregelen. De inschrijving start 17 december 2021 en sluit op 28 januari 2022 om 16.00 uur.

Heeft u als agrariër interesse in één of meerdere van de beschikbare blokken? U kunt zich vanaf 17 december inschrijven. Meer informatie over de prijzen, de duurzaamheidsmaatregelen, de regels voor het doen van een bod, de gunning en inschrijven is te vinden op www.cranendonck.nl/pacht.

Nieuw duurzaam pachtbeleid
De gemeente heeft een nieuw pachtbeleid. Hierin staat onder andere dat bieders een fictieve ophoging krijgen op hun bod wanneer ze zich houden aan bepaalde duurzaamheidsmaatregelen. Alle benodigde informatie staat op de website van de gemeente. Daarnaast kunt u met vragen over de procedure tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw J. van der Loo-Peters via 0495-431 243 of j.vanderloo-peters@cranendonck.nl. Of met Damien Oud via 0495-431 210 of d.oud@cranendonck.nl voor vragen over het beleid.