Op vrijdag 5 november kregen raadsleden en leden van de ondernemersvereniging een presentatie van het plan. Daarna bezochten ze samen de bouwlocatie. Foto: Nederweert24

NEDERWEERT – Begin november bezocht een afvaardiging van de gemeenteraad en de Ondernemersvereniging Nederweert de werkzaamheden voor het centrumplan. Het werk verloopt goed en ligt op schema. De verwachting is dat het appartementencomplex in mei 2022 wordt opgeleverd. In maart volgend jaar start de inrichting van de openbare ruimte. Dit project is gegund aan aannemer Den Ouden uit Schijndel. Tijd om u bij te praten over wat er allemaal staat te gebeuren.

Het inrichtingsplan is eerder opgesteld in overleg met betrokkenen waaronder het gehandicaptenplatform en de omgeving. Het plan was onderdeel van de bestemmingsplanprocedure. Bij de inrichting is rekening gehouden met tal van wensen en verplichtingen. Bijvoorbeeld het aanleggen van voldoende parkeerplaatsen, het aanplanten van groen en het afkoppelen van het regenwater in het plangebied van het vuilwaterriool. Hierdoor kan het regenwater ter plaatse infiltreren.

Werkzaamheden
Als het werk start, vindt er heel veel tegelijk plaats waarbij verschillende partijen betrokken zijn. Denk aan het verhuizen van de apotheek en het slopen van het oude apotheekgebouw. Maar ook aan het verhuizen van de supermarkt(en) en het verleggen en aansluiten van kabels, leidingen en rioolafvoeren. Daarbij is het van belang dat het gebied bereikbaar blijft, dat winkels bevoorraad kunnen worden en dat de overlast voor inwoners en bezoekers beperkt blijft. Bij de aanbesteding van de werkzaamheden is er dan ook gekeken dat de aannemer veel aandacht heeft voor communicatie met de omgeving en betrokkenen.

Informatieavond
De werkzaamheden duren van maart tot augustus 2022. Voordat de aannemer start, maar ook tijdens de werkzaamheden, krijgen alle bewoners, bedrijven, bezoekers en belanghebbenden informatie over de werkwijze en de verschillende fases. Een algemene informatieavond vindt naar verwachting in februari of begin maart plaats. Bewoners en bedrijven in het gebied ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging. Een klein deel kan pas in juli 2023 uitgevoerd worden.