Hans de Kinderen (directeur Rabobank Weerterland en Cranendonck) en Jan Scholts (penningmeester WeertEnergie) ondertekenen de overeenkomst.

WEERT – Op dinsdag 16 november 2021 ondertekenden Hans de Kinderen, directeur van Rabobank Weerterland en Cranendonck, en Jan Scholts, penningmeester van WeertEnergie, een samenwerkingsovereenkomst. “Met z’n allen hebben we een maatschappelijke taak, waar we samen invulling aangeven. Dit is belangrijk, omdat we de aarde te leen hebben van onze kinderen”, licht Hans de Kinderen toe.

Met de samenwerking willen WeertEnergie en de Rabobank elkaars doelstellingen versterken en bijdragen aan de regionale verduurzaming van woningen en bedrijfsgebouwen in Weert. WeertEnergie richt zich op inwoners en ondernemers in de gemeente Weert en levert een bijdrage aan de energietransitie door een actief bewustwordingsproces, het bevorderen van energiebesparing en het initiëren van grootschalige duurzame energieopwekking. De Rabobank zet onder meer de programma’s ‘Verduurzaming woningen’ en ‘Zon op het dak’ in door het delen van kennis, netwerk en het bieden van financieringsoplossingen.

Stappen maken
Hans de Kinderen: “We maken concreet stappen in de energietransitie en verduurzaming van gebouwen van zowel ondernemers als consumenten. Daar past deze samenwerking bij.”

Ook Kees de Korver, voorzitter van WeertEnergie, onderstreept het belang van de overeenkomst. “Ze is geheel in lijn met de doelstellingen van WeertEnergie. Beide organisaties focussen zich op verduurzaming. Waarbij de Rabobank concrete financiële oplossingen aanbiedt voor de energietransitie.”