Bouke Kouters (sociaal werker Punt Welzijn), Tanja van Duuren (coördinator armoedebestrijding gemeente Weert), Noud Kessels (beleidsmedewerker sociaal domein gemeente Nederweert) en Nancy Jansen (manager particulieren Rabobank Weerterland en Cranendonck). Fotografie: Irene van Wel

Praten over geld. Veel mensen vinden het lastig. Ook binnen bedrijven is het voor veel werkgevers en hr-managers niet vanzelfsprekend het onderwerp ter sprake te brengen. Een symposium moet daar verandering in brengen. Door financiële zorgen bij een werknemer juist wel bespreekbaar te maken, help je niet alleen de werknemer vooruit, maar bespaar je tot duizenden euro’s aan kosten die zitten in onder meer verzuim en productiviteitsverlies.

Door Wesley Hegge

Een verzoek om uitbetaling van de vakantiedagen. Niet bijleggen voor een cadeautje voor een jarige collega. Of zelfs ziek melden aan het einde van de maand. Een opstapeling van dat soort signalen zou een lampje moeten doen branden.

Signalen oppikken
‘Het is voor een werkgever of hr-manager zaak die signalen op te pikken en vervolgens het gesprek hierover aan te gaan’, zegt Tanja van Duuren van de gemeente Weert. ‘Zeker omdat je als werkgever nadelen ondervindt van een werknemer met financiële zorgen. Ze hebben concentratieproblemen, ervaren stress en komen vaak te laat.’

Van Duuren maakt het concreet. ‘Een bedrijf is al snel 13.000 euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient. Deze kosten zitten met name in het verwerken van het loonbeslag, verzuim en productiviteitsverlies. Gemiddeld kampt één op de vijf huishoudens met betalingsproblemen en 62 procent van alle werkgevers wordt geconfronteerd met werknemers met financiële zorgen.’

Weerterland Financieel Gezond
Grote kans dus dat er ook bij veel bedrijven in de regio mensen werkzaam zijn die financiële problemen hebben. Om dit thema bespreekbaar te maken organiseert Weerterland Financieel Gezond een symposium. Het is de eerste keer dat het netwerk onder deze naam naar buiten treedt. ‘We zijn een netwerk in de regio Weerterland dat zich richt op voorlichting aan werkgevers in relatie tot werknemers met geldzorgen’, zegt Nancy Jansen van Rabobank Weerterland en Cranendonck. ‘Hierbij zijn de gemeenten Weert en Nederweert, Wonen Limburg, Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg, Punt Welzijn en de Rabobank aangesloten.’

Nadja Jungmann, lector ‘Schulden en Incasso’ bij Hogeschool Utrecht, houdt zich bezig met de vraag hoe financiële problematiek ons dagelijks leven beïnvloedt en vertelt tijdens het symposium hoe je als werkgever om kunt gaan met werknemers met financiële problemen. De gastspreker weet mensen te motiveren en inzicht te verschaffen om met dit thema aan de slag te gaan.

Noud Kessels van de gemeente Nederweert weet dat de problemen ook bij de hogere inkomens spelen. ‘En bij alle soorten bedrijven, van klein tot groot en in alle sectoren, het speelt overal. Als gemeente hebben we kwetsbare werklozen in beeld, maar de gemiddelde werknemer stukken minder. Omdat de werkgevers en hr-managers dagelijks contact hebben met hun werknemers, vragen wij hen oog te hebben voor signalen.’

Het signaleren vindt bij voorkeur in een vroeg stadium plaats. Kessels: ‘Er zijn bovendien bepaalde momenten waarop je een gesprek over dit onderwerp kunt voeren. Denk aan een geboorte, scheiding of een partner die werkloos is geworden. Die gebeurtenissen hebben bijna altijd gevolgen voor de portemonnee en vormen aanknopingspunten.’

Oplossen
De oplossing is uiteraard niet het verhogen van het salaris, maar het doorverwijzen naar organisaties. Bijvoorbeeld naar Punt Welzijn, waarvoor Bouke Kouters actief is. ‘We bieden mensen hulp bij hun administratie. Mensen met financiële zorgen verliezen vaak het overzicht. Onze vrijwilligers van de thuisadministratie helpen hen om weer grip te krijgen. Daar horen we heel goede verhalen over.’

Er zijn nog meer van dit soort initiatieven, zoals de schuldhulpverlening van de gemeenten, de Sociale Raadslieden Nederweert, Geldfit en ga zo maar door. Van Duuren: ‘Vertegenwoordigers van de initiatieven zijn aanwezig tijdens het symposium. Je verwijst iemand sneller door als je er een gezicht bij hebt.’

Het symposium vindt donderdag 20 januari vanaf 15.30 uur plaats in het Munttheater en is gratis toegankelijk. Aanmelden kan via de website van Weerterland Financieel Gezond.